İletişim

Seza Kutlar Aksoy ile iletişim içinde olabilirsiniz. Sizi cevaplamaktan mutluluk duyacaktır.


Lütfen cevaplanmasını istediğiniz konular hakkında, yazarın etkinlikleri nedeni ile birkaç gün sabırlı olunuz.
Find the Address